Kristallienergia-healing-sessio iltaisin klo 22-23...tervetuloa sydämenajatuksella mukaan...

0,00 €

Tervetuoa osallistumaan Healer Saran ylläpitämään rukous-healing-sessioon,ltaisin klo 22 - 23

Aihe: Uudenajan Kristallienergiaa välittäen, Koronan hiipumisen puolesta yhdessä rukoillen!!!

Healing - Rukoustuntiin osallistumiseenne riittää pelkkä sydämen ajatuksen aiesopimus, kiitos!

Yhdessä saamme enemmänaikaan energiaväreilyä, mikä on aina avuksemme, siellä, missä sitä eniten tarvitaan jne.